مدیریت همکاریهای علمی و بین المللینام و نام خانوادگی : الهام مهینی

سمت : کارشناس روابط بین الملل دانشگاه

22

شرح وظایف :

- امور مربوط به ارتباط و گسترش همکاریهای علمی با دانشگاه ها و مجامع خارجی

- پیگیری تفاهم نامه های منعقده در جهت اجرایی شدن 

- پیگیری امور مربوط به دعوت از متخصصان خارجی و ایرانیان مقیم خارج

- راهنما و مترجم هیات های خارجی بازدیدکننده از دانشگاه

- انجام امور مربوط به سازمانهای بین المللی مانند(ISESCO,FUIW,COMESTECH,IAU ,...)

- انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور

- صدور گواهی لاتین برای دانشجویان جهت سفر به خارج از کشور

- تهیه گواهی های اشتغال به کار و تحصیل اعضای هیات علمی و دانشجویان

- ارتباط با مامورین فرصت مطالعاتی در طول سفر

- پیگیری امور مربوط به برگزاری همایش های بین المللی دانشگاه با برقراری تعامل بین دانشگاه، انجمنهای علمی وصنعت

- شناسایی موسسات و مراکز جهانی برای ایجاد ارتباطات

- شناسایی گرانتهای آموزشی و پژوهشی

- یافتن و جذب بورسهای تحصیلی

- اعلام بورسهای تحصیلی بین المللی به دانشجویان

-تهیه راهنمای دانشگاه به زبان انگلیسی

- تهیه و ویرایش متون انگلیسی مکاتبات

- انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی خارج از کشور

- انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور

- صدور گواهی لاتین برای دانشجویان جهت سفر به خارج از کشور

- تهیه گواهی های اشتغال به کار و تحصیل اعضای هیات علمی و دانشجویان

- ارتباط با مامورین فرصت مطالعاتی در طول سفر

- پیگیری امور مربوط به برگزاری همایش های بین المللی دانشگاه با برقراری تعامل بین دانشگاه، انجمنهای علمی وصنعت

- پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری

- تایپ نامه های مربوطه و بایگانی

- ارسال نامه های الکترونیکی به اعضای هیات علمی دانشگاه

- پیگیری امور مربوط به دفتر

- تهیه عملکرد دفتر

- انتقال اخبار مربوط به حوزه بین الملل به روابط عمومی

- تهیه آرشیو اطلاعاتی از مراکز و موسسات آموزش عالی

- اخذ نامه ها و بخشنامه های وزارتخانه از طریق وبگاه

4986 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو