مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی

 وظایف و فعالیتها


 مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور بین المللی سازی فعالیتها و برنامه های دانشگاه به عنوان یک هدف راهبردی و نهادینه ساختن همکاریهای بین المللی  به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه مشغول به فعالیت است. از جمله وظایف این مدیریت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تبلیغات و معرفی دانشگاه در سطح بین الملل

2- شناسایی وضعیت دانشگاه ها و موسسات علمی سایر کشورها به منظور تدوین برنامه همکاری با آنها در راستای سیاست بین المللی سازی دانشگاه

3- تلاش در گسترش روابط علمی فیما بین دانشگاه و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی  خارج از کشور

4- تدوین و انعقاد موافقت نامه، پروتکل و یادداشت تفاهم با سایر دانشگاه ها و مراکز و موسسات علمی معتبر خارج از کشور

5- ارائه خدمات به اعضای هیات علمی دانشگاه جهت استفاده از فرصت مطالعاتی، شرکت در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی

6- معرفی دوره ها و بورس های خارجی جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان بر اساس ضوابط مربوطه

7-ارائه تسهیلات لازم به دانشجویان تحصیلات تکمیلیجهت شرکت در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی و فرصت های کوتاه مدت تحقیقاتی

8- انجام تمهیدات لازم جهت دعوت از کارشناسان و متخصصین خارجی

9- اجرایی کردن اهداف بین المللی دانشگاه

10-اطلاع رسانی بخشنامه ها و اطلاعیه های وزارت علوم مرتبط با فعالیت های بین المللی جامعه دانشگاهی


3420 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو